Cake stores, Ras Al Khaimah, North Ras Al Khaimah, UAE

1